» فرم ارتباط با فرو آلیاژ رباط

نام و نام خانوادگی

مجتمع فروآلیاژ رباط

  • آدرس کارخانه: ایران، استان کرمان، کیلومتر 35 جاده کرمان - رفسنجان، نبش جاده دولت آباد، مجتمع فروآلیاژ رباط
  • کدپستی: 7637186113
  • تلفن کارخانه: 03433371590 - 03433371591 - 03433371592 - 03433371593
  • تلفکس کارخانه: 03433371594
  • آدرس دفتر مرکزی: ایران - کرمان، خیابان جهاد، نبش کوچه 74 - دفتر فروآلیاژ رباط
  • تلفن دفتر مرکزی: 03432481460
  • فکس دفتر مرکزی: 03432481560
  • پست الکترونیک: Robat.molibden@yahoo.com - Info@Farcomplex.ir

Copyright © 2023 – www.FarComplex.ir | Powered: IrProHost | Designed by: Pasak Group