مجتمع فروآلیاژ رباط FARCO

مجتمع فروآلیاژ رباط با نام تجاری FARCO جزو پنجاه طرح ملی کشور و از شرکت های دانش بنیان دارنده نشان هفت سال صادر کننده نمونه استان،یک سال کارآفرین برتر کشور، چهار سال کارآفرین برتر استان، شش سال واحد نمونه صنعتی و همچنین منتخب سه سال حامی حقوق مصرف کننده می باشد.

فروآلیاژ رباط دارای سه کوره قوس الکتریک تولید سیلیکومنگنز می باشد که برای اولین بار در ایران سیستم برق کوره ها از AC به DC تبدیل شده که این امر باعث افزایش 30 درصدی راندمان و کیفیت تولید و همچنین کاهش 30 درصدی مصرف برق گردیده است.

تمامی مراحل طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی مجتمع فروآلیاژ رباط، توسط شرکت ماشین سازی کرمان فک ( متعلق به سهامداران این مجتمع می باشد ) انجام شده است.
فاز اول مجتمع فروآلیاژ رباط در سال 1390 با ظرفیت تولید سالانه 1200 تن فرومولیبدن به بهره برداری رسیده و تمامی محصولات فرومولیبدن این مجتمع به خارج از کشور صادر می شود. فروآلیاژ رباط در سال 1396 در زمینه تولید سیلیکومنگنز و فرومنگنز با ظرفیت تولید 36 هزار تن محصول در سال به بهره برداری رسید. همچنین فاز سوم این مجتمع در زمینه تولید فروکروم در شرف راه اندازی می باشد.