آگهی‌های مناقصه مجتمع فروآلیاژ رباط کرمان

مجتمع فروآلیاژ رباط کرمان در نظر دارد “بیمه مسئولیت حوادث ماشین‌آلات صنعتی معدنی” خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت‌های بیمه‌ای واجد شرایط سراسر کشور واگذار نماید.
لذا متقاضیان می‌توانند به وبسایت مجتمع به نشانی www.farcomplex.ir و منوی مزایده و مناقصه مراجعه و اسناد مربوطه را دانلود نمایند.
مهلت و محل تحویل پاکات از روز سه‌شنبه 1403/03/01 لغایت دوشنبه 1403/03/07 از ساعت 08:00 الی 16:00 در نگهبانی مجتمع فروآلیاژ رباط کرمان می‌باشد.
** لازم به ذكر است مجتمع فروآلیاژ رباط کرمان در قبول و یا رد هر یک یا تمام پيشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می‌باشد.
کمیسون معاملات مجتمع فروآلیاژ رباط کرمان

دانلود سند